SPIREX ENERGETYKA Sp. z o.o.
Firma nasza zatrudnia pracowników o wieloletnim stażu na budowach energetycznych w kraju i za granicą - wywodzących się z takich Przedsiębiorstw jak: Elektrobudowa, Elektromontaż, Energo-aparatura. Oferujemy wykonanie kompleksowe robót dla obiektów energetycznych nowobudowanych i modernizowanych (specjalizacja - elektrownie wodne).
Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o.

 1. Wykonanie badań eksploatacyjnych transformatorów o mocy 4000 kVA-15/0,4 kV typu Resibloc w Elektrociepłowni.
 2. Wykonanie badań eksploatacyjnych napędów 6 kV kotłów nr 1 i 2 w Elektrociepłowni.
 3. Sprawdzenie eksploatacyjne zabezpieczeń generatora 18 MVA, układu synchronizacji automatycznej oraz układów SZR potrzeb własnych w Elektrociepłowni.
 4. Modernizacja układu automatycznej synchronizacji generatorów 18 i 1,6 MVA (łączenie z siecią po zaniku zasilania z Polpharmy bez zatrzymywania kotłów ).
 5. Modernizacja 4 pól w rozdzielnicy 6 kV Sprężarkowni – przez zastosowanie wyłączników Tavrida oraz sterowników polowych CZAZ.
 6. Opracowanie projektu oraz wykonanie i rozruch instalacji nowej pompy wody zasilającej kotła.
 7. Modernizacja zabezpieczeń pól 6 kV w rozdzielnicy BBA/BBB - wyprowadzenie mocy z EC Starogard.
 8. Modernizacja pól 6 kV w rozdzielnicy BBA/BBB – wentylatory powietrza świeżego (wyłączniki Tavrida i sterowniki polowe CZAZ-UM).
 9. Opracowanie projektu oraz montaż szafki z przełącznikiem zmiany biegunowości układu wzbudzenia generatora G2 o mocy 1600 kVA.
 10. Dostawa i montaż redundantnego układu napięcia gwarantowanego (bezprzerwowego) dla całej EC – dla napięcia 220V DC, 230 VAC oraz 3x230/400V AC.
 11. Przegląd, sprawdzenie oraz regulacja wyłączników typu DS-416 na zasilaniu głównych rozdzielnic potrzeb własnych EC.
 12. Przeglądy okresowe zabezpieczeń ZAZ-GT bloku TZ1- 18 MVA oraz Baslera bloku 1,6 MVA.

Copyright © 2006 - 2023 by SPIREX ENERGETYKA Sp. z o.o. Design by SITER.PL. Engine by DOBIS.PL.