SPIREX ENERGETYKA Sp. z o.o.
Firma nasza zatrudnia pracowników o wieloletnim stażu na budowach energetycznych w kraju i za granicą - wywodzących się z takich Przedsiębiorstw jak: Elektrobudowa, Elektromontaż, Energo-aparatura. Oferujemy wykonanie kompleksowe robót dla obiektów energetycznych nowobudowanych i modernizowanych (specjalizacja - elektrownie wodne).
EW Strzegomino - 3 hydrozespoły o łącznej mocy 4110 kVA, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Słupia)

  1. Opracowanie projektu wykonawczego zabudowy cyfrowych układów wzbudzenia statycznego wszystkich generatorów.
  2. Montaż nowych układów wzbudzenia statycznego dla wszystkich generatorów.
  3. Montaż i uruchomienie układów synchronizacji automatycznej generatorów.

Copyright © 2006 - 2021 by SPIREX ENERGETYKA Sp. z o.o. Design by SITER.PL. Engine by DOBIS.PL.