SPIREX ENERGETYKA Sp. z o.o.
Firma nasza zatrudnia pracowników o wieloletnim stażu na budowach energetycznych w kraju i za granicą - wywodzących się z takich Przedsiębiorstw jak: Elektrobudowa, Elektromontaż, Energo-aparatura. Oferujemy wykonanie kompleksowe robót dla obiektów energetycznych nowobudowanych i modernizowanych (specjalizacja - elektrownie wodne).
EW Kopin - 2 x 660 kVA, generatory synchroniczne z magnesami trwałymi (obiekt modernizowany na rzece Odra)

  1. Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji kompleksowej elektrowni.
  2. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy SN z zabezpieczeniami cyfrowymi.
  3. Dostawa i montaż transformatora żywicznego 1600 kVA.
  4. Dostawa i montaż okablowania SN.
  5. Dostawa i montaż rozdzielnic potrzeb własnych AC i DC.
  6. Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli nn (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
  7. Wykonanie wszystkich instalacji pomocniczych na obiekcie.
  8. Montaż nowych szaf nastawczych oraz systemu nadrzędnego elektrowni.
  9. Wykonanie układu synchronizacji ręcznej i automatycznej.
  10. Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".

Copyright © 2006 - 2020 by SPIREX ENERGETYKA Sp. z o.o. Design by SITER.PL. Engine by DOBIS.PL.