SPIREX ENERGETYKA Sp. z o.o.
Firma nasza zatrudnia pracowników o wieloletnim stażu na budowach energetycznych w kraju i za granicą - wywodzących się z takich Przedsiębiorstw jak: Elektrobudowa, Elektromontaż, Energo-aparatura. Oferujemy wykonanie kompleksowe robót dla obiektów energetycznych nowobudowanych i modernizowanych (specjalizacja - elektrownie wodne).
EW "Więcmierzyce" - 3 x 630 kW - gen. asynchroniczne - (nowy obiekt)

  1. Wykonanie autorskiego projektu technicznego nowej elektrowni w zakresie : wyprowadzenia mocy; rozdzielnicy 15 kV, pomiaru rozliczeniowego, transformatorów blokowych i potrzeb własnych typu Resibloc, rozdzielnic generatorowych z automatyczna kompensacją mocy biernej oraz instalacji układu automatyki sterowania, zabezpieczeń i pomiarów.
  2. Wykonanie i dostawa kompletu urządzeń elektrycznych oraz ich montaż w elektrowni.
  3. Wykonanie tras kablowych z koryt aluminiowych oraz okablowanie układu sterowania i pomiarów.
  4. Prace rozruchowe "pod klucz".

Copyright © 2006 - 2022 by SPIREX ENERGETYKA Sp. z o.o. Design by SITER.PL. Engine by DOBIS.PL.