SPIREX ENERGETYKA Sp. z o.o.
Firma nasza zatrudnia pracowników o wieloletnim stażu na budowach energetycznych w kraju i za granicą - wywodzących się z takich Przedsiębiorstw jak: Elektrobudowa, Elektromontaż, Energo-aparatura. Oferujemy wykonanie kompleksowe robót dla obiektów energetycznych nowobudowanych i modernizowanych (specjalizacja - elektrownie wodne).
EW Pruszcz-I - 1 x 100 kW, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Radunia)

  1. Opracowanie projektu wykonawczego części elektroenergetycznej.
  2. Dostawa i montaż rozdzielnicy 15 kV.
  3. Dostawa i montaż. rozdzielnicy generatorowej z zabezpieczeniami cyfrowymi.
  4. Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
  5. Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".

Copyright © 2006 - 2022 by SPIREX ENERGETYKA Sp. z o.o. Design by SITER.PL. Engine by DOBIS.PL.