LISTA REFERENCYJNA
1. EW Bobrowice-IV - 2 x 500 kW, generatory asynchroniczne (elektrownia nowa na rzece Bóbr)
Inwestor: Tauron-Ekoenergia Jelenia Góra
Opracowanie projektu wykonawczego części elektroenergetycznej elektrowni.
Dostawa i montaż rozdzielnicy 15 kV.
Dostawa i montaż 2 kpl. transformatorów żywicznych 630 kVA w obudowach stalowych.
Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych na obiekcie.
Wykonanie i dostawa rozdzielnic generatorów z zabezpieczeniami cyfrowymi, rozdzielni prądu stałego oraz potrzeb własnych AC, zestawów remontowych.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli 15kV, 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
2. EW Szonowo - 3 x 160 kW, generatory asynchroniczne (elektrownia nowa na rzece Nogat)
Inwestor: RZGW Gdańsk
Opracowanie projektu wykonawczego części elektroenergetycznej elektrowni.
Dostawa i montaż rozdzielnicy 15 kV.
Montaż transformatora żywicznego 630 kVA.
Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych na obiekcie.
Wykonanie i dostawa rozdzielnic generatorów z zabezpieczeniami cyfrowymi, rozdzielnicy potrzeb własnych AC.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli 15kV, 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
3. EW Brzeg - 1 x 250 kW , generator asynchroniczny (obiekt modernizowany na rzece Odra)
Inwestor: Tauron-Ekoenergia Jelenia Góra
Wykonanie projektu wykonawczego części elektroenergetycznej elektrowni.
Dostawa i montaż rozdzielnicy 15 kV.
Montaż transformatora żywicznego 400 kVA w obudowie stalowej.
Wykonanie instalacji technologiczych na obiekcie.
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy generatorowej z zabezpieczeniami cyfrowymi, rozdzielnicy potrzeb własnych AC.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli 15kV, 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
4. EW Przechowo - 2 x 250 kW , generatory asynchroniczne (elektrownia nowa na rzece Wda)
Inwestor: Endico Jelenia Góra
Wykonanie projektu wykonawczego części elektroenergetycznej elektrowni.
Dostawa i montaż rozdzielnicy 15 kV.
Montaż transformatora żywicznego 630 kVA w obudowie stalowej.
Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych na obiekcie.
Wykonanie i dostawa rozdzielnic generatorów z zabezpieczeniami cyfrowymi, rozdzielnicy potrzeb własnych AC.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli 15kV, 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
5. EW Janowice - 4 x 400 kW, generatory asynchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Odra)
Inwestor: Tauron-Ekoenergia Jelenia Góra
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji części elektroenergetycznej elektrowni.
6. EW Bielkowo - 3 x 3000 kVA, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Radunia)
Inwestor: ENERGA Wytwarzanie S.A. w Straszynie
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji rozdzielnicy głównej 6 kV.
Dostawa i montaż rozdzielnicy zasilania regulatorów turbin.
Opracowanie projektu modernizacji opomiarowania energii w elektrowni.
Wydzielenie EW Bielkowo-I z EW Bielkowo (projekt, wykonanie i uruchomienie).
7. EW Prędzieszyn - 2 x 500 kVA, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Radunia)
Inwestor: ENERGA Wytwarzanie S.A. w Straszynie
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji części elektroenergetycznej elektrowni.
Dostawa i montaż rozdzielnicy 15 kV.
Dostawa i montaż. transformatorów żywicznych 2 x 500 kVA oraz 1 x 100 kVA w komorach.
Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych na obiekcie.
Wykonanie i dostawa rozdzielnic generatorów z zabezpieczeniami cyfrowymi, rozdzielnicy potrzeb własnych AC.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli 15kV, 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
Wykonanie układu pracy generatorów na sieć wydzieloną – wraz z próbami po zaniku napięcia z sieci.
Opracowanie projektu modernizacji układów pomiaru energii.
8. EW Likowo - 3 x 315 kW, generatory asynchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Rega)
Inwestor: Elektrownie Wodne Koronowo o/ Płoty
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji części elektroenergetycznej elektrowni.
Dostawa i montaż rozdzielnicy 15 kV.
Dostawa i montaż. transformatorów żywicznych 3 x 400 kVA oraz 1 x 100 kVA w obudowach stalowych.
Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych na obiekcie.
Wykonanie i dostawa rozdzielnic generatorów z zabezpieczeniami cyfrowymi, rozdzielnicy potrzeb własnych AC.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli 15kV, 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
9. EW Żelkowo - 2 x320 kVA, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Łupawa)
Inwestor: Energa-Hydro w Straszynie
Opracowanie koncepcji modernizacji części elektroenergetycznej elektrowni.
10. EW Stocki Młyn - 1x500 kVA, generator synchroniczny (obiekt modernizowany na rzece Wierzyca)
Inwestor: ENERGA Wytwarzanie S.A. w Straszynie
Opracowanie koncepcji modernizacji części elektroenergetycznej elektrowni.
Projekt, wykonanie oraz uruchomienie modernizacji zabezpieczeń elektrycznych w elektrowni.
11. EW Kolincz - 1x420 kVA, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Wierzyca)
Inwestor: Energa-Hydro w Straszynie
Opracowanie koncepcji modernizacji części elektroenergetycznej elektrowni.
12. EW Bledzew - 850, 2x470 i 148 kVA, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Odra)
Inwestor: Elektrownie Wodne Koronowo o/ Gorzów
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji układu pomiaru energii.
Dostawa i montaż nowego układu pomiaru energii brutto na zaciskach generatorów.
13. EW Michałowo - 3 x 160 kW, generatory asynchroniczne (elektrownia nowa na rzece Nogat)
Inwestor: RZGW Gdańsk
Opracowanie projektu wykonawczego części elektroenergetycznej elektrowni.
Dostawa i montaż rozdzielnicy 15 kV.
Dostawa i montaż. transformatora żywicznego 630 kVA w obudowie stalowej.
Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych na obiekcie.
Wykonanie i dostawa rozdzielnic generatorów z zabezpieczeniami cyfrowymi, rozdzielnicy potrzeb własnych AC.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli 15kV, 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
14. EW Rzeszów - 1 x 800 kW, generator asynchroniczny (elektrownia nowa na rzece Wisłok)
Inwestor: ESI Warszawa
Opracowanie projektu wykonawczego części elektroenergetycznej elektrowni.
Dostawa i montaż rozdzielnicy 15 kV.
Dostawa i montaż. transformatora żywicznego 800 kVA w obudowie stalowej.
Wykonanie instalacji technologiczych na obiekcie.
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy generatora z zabezpieczeniami cyfrowymi, rozdzielnicy potrzeb własnych AC.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli 15kV, 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
15. EW Gródek - 3 x 1720 kVA, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Wda)
Inwestor: Elektrownie Wodne Koronowo
Prace montażowe związane z modernizacją HZ!, HZ2 oraz HZ3.
Prace montażowe modernizacji pól liniowych 15 kV.
16. EW Oborniki - 2 x 250 kW, generatory asynchroniczne (elektrownia nowa na rzece Wełna)
Inwestor: Elektrownie Wodne Koronowo o/ Jastrowie
Opracowanie projektu wykonawczego części elektroenergetycznej elektrowni.
Dostawa i montaż rozdzielnicy 15 kV.
Dostawa i montaż. transformatorów żywicznych 2 x 315 kVA oraz 100 kVA.
Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych na obiekcie.
Wykonanie i dostawa rozdzielnic generatorów z zabezpieczeniami cyfrowymi, rozdzielnicy potrzeb własnych AC.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli 15kV, 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie zasilania gwarantowanego z agregatu prądotwórczego z układem SZR.
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
17. EW Rutki - 2 x 180 kVA, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Radunia)
Inwestor: Energa-Hydro w Straszynie
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji kompleksowej elektrowni.
Prace montażowe związane z modernizacją układów wzbudzenia generatorów - 2 kpl.
Wymiana zabezpieczeń na cyfrowe w 9 polach 15 kV - linii zewnętrznych.
18. EW Czarnocińskie Piece - 1 x 250 kVA, generator synchroniczny (obiekt modernizowany na rzece Wierzyca)
Inwestor: Energa-Hydro w Straszynie
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji części elektroenergetycznej elektrowni.
Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych na obiekcie.
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy generatorowej z zabezpieczeniami cyfrowymi, rozdzielnicy potrzeb własnych AC.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
Wykonanie i uruchomienie układu pracy generatora na sieć wydzieloną.
19. EW Rejowice - 2 x 1000 kW, generatory asynchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Rega)
Inwestor: Elektrownie Wodne Koronowo o/ Płoty
Opracowanie projektu wykonawczego części elektroenergetycznej elektrowni.
Modernizacja rozdzielnicy 15 kV.
Dostawa i montaż transformatorów żywicznych 2 x 1250 kVA w komorach.
Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych na obiekcie.
Wykonanie i dostawa rozdzielnic generatorów z zabezpieczeniami cyfrowymi, rozdzielnicy potrzeb własnych AC i DC.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli 15kV, 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie zasilania gwarantowanego z agregatu prądotwórczego z układem SZR.
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
20. EW Straszyn - 3 hydrozespoły o łącznej mocy 4250 kVA, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Radunia)
Inwestor: Energa-Hydro w Straszynie
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji zabezpieczeń linii oraz generatorów.
Montaż nowych układów wzbudzenia statycznego dla wszystkich generatorów.
Montaż i uruchomienie układów synchronizacji automatycznej generatorów.
21. EW Pruszcz-I - 1 x 100 kW, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Radunia)
Inwestor: Energa-Hydro w Straszynie
Opracowanie projektu wykonawczego części elektroenergetycznej.
Dostawa i montaż rozdzielnicy 15 kV.
Dostawa i montaż. rozdzielnicy generatorowej z zabezpieczeniami cyfrowymi.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
22. EW Strzegomino - 3 hydrozespoły o łącznej mocy 4110 kVA, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Słupia)
Inwestor: Energa-Hydro w Straszynie
Opracowanie projektu wykonawczego zabudowy cyfrowych układów wzbudzenia statycznego wszystkich generatorów.
Montaż nowych układów wzbudzenia statycznego dla wszystkich generatorów.
Montaż i uruchomienie układów synchronizacji automatycznej generatorów.
23. EW Głębinów - 2 x 1800 kW, generatory asynchroniczne - opracowanie koncepcji modernizacji elektrowni (na rzece Nysa Kłodzka)
Inwestor: Tauron-Ekoenergia Jelenia Góra
opracowanie koncepcji modernizacji części elektroenergetycznej elektrowni.
24. EW Niedalino - 3 x 370 kVA , generatory synchroniczne (elektrownia modernizowana na rzece Radew)
Inwestor: ENERGA Wytwarzanie S.A. w Straszynie
Opracowanie projektu wykonawczego kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznych oraz automatyki oraz trzech linii wyprowadzenia mocy do sieci Energa-Operator.
Dostawa i montaż rozdzielnicy 15 kV typu MultiCell z zabezpieczeniami MegaMuzII.
Dostawa i montaż 3 kpl. szaf zera generatorów oraz 3 szaf wyprowadzenia mocy z przekładnikami SN.
Dostawa i montaż 3 kpl. transformatorów żywicznych układu wzbudzenia statycznego.
Dostawa i montaż nowej baterii akumulatorów oraz prostownika Medcom.
Dostawa i montaż szaf napięcia gwarantowanego AC i DC dla potrzeb elektrowni.
Dostawa i montaż szaf wzbudzenia statycznego oraz regulacji napięcia – 3 kpl.
Dostawa i montaż szaf nastawczych generatorów z zabezpieczeniami Sepam G88 i układami automatycznej oraz ręcznej synchronizacji.
Dostawa i montaż szaf nastawczych linii zewnętrznych, sprzęgła, potrzeb własnych z zabezpieczeniami MegaMuzII.
Wykonanie wszystkich pomocniczych instalacji elektrycznych na obiekcie (oświetlenie wewnętrzne oraz zewnętrzne).
Wykonanie i dostawa zestawów remontowych.
Wykonanie nowych tras kablowych.
Układanie oraz montaż nowych kabli 15kV wewnątrz obiektu oraz wymiana przyłączy zewnętrznych.
Dostawa i montaż kabli sterowniczych i pomiarowych.
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
25. EW Kopin - 2 x 660 kVA, generatory synchroniczne z magnesami trwałymi (obiekt modernizowany na rzece Odra)
Inwestor: Tauron-Ekoenergia Jelenia Góra o/ Wrocław
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji kompleksowej elektrowni.
Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy SN z zabezpieczeniami cyfrowymi.
Dostawa i montaż transformatora żywicznego 1600 kVA.
Dostawa i montaż okablowania SN.
Dostawa i montaż rozdzielnic potrzeb własnych AC i DC.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli nn (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie wszystkich instalacji pomocniczych na obiekcie.
Montaż nowych szaf nastawczych oraz systemu nadrzędnego elektrowni.
Wykonanie układu synchronizacji ręcznej i automatycznej.
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
26. EW Juszkowo - 1 x 160 kW, generator asynchroniczny (obiekt modernizowany na rzece Radunia)
Inwestor: Energa-Hydro w Straszynie
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji części elektroenergetycznej elektrowni.
Modernizacja rozdzielnicy generatorowej z zabezpieczeniami cyfrowymi.
Wymiana czujek pomiarów temperatury na Pt100.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
27. EW Struga - 1 x 525 kVA, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Radunia)
Inwestor: Energa-Hydro w Straszynie
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji układu synchronizacji generatora.
Zabudowa nowego układu synchronizacji ręcznej i automatycznej generatora do sieci.
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
Wykonanie i uruchomienie układu pracy generatora na sieć wydzieloną.
28. EW Wrocław-I - HZ3 i HZ4 o mocy 1150 kVA każdy, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Odra)
Inwestor: Tauron-Ekoenergia Jelenia Góra o/Wrocław
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji wyprowadzenia mocy oraz zabezpieczeń cyfrowych HZ3 i HZ4.
Modernizacja pól 6 kV generatorów HZ3 i HZ4.
Wymiana przekładników oraz kabli siłowych generatorów HZ3 i HZ4.
Montaż nowych zabezpieczeń cyfrowych generatorów HZ3 i HZ4 w nastawni elektrowni.
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
29. EW Oława - 2 x 1770 kVA, generatory synchroniczne (elektrownia nowa na rzece Odra)
Inwestor: PGE Warszawa
Opracowanie projektu wykonawczego wyprowadzenia mocy z elektrowni.
Dostawa i montaż rozdzielnicy 20 kV z zabezpieczeniami cyfrowymi.
Dostawa i montaż transformatora żywicznego 4000 kVA oraz 160 kVA.
Dostawa i montaż szynoprzewodu 4000A / 0,69 kV.
Dostawa i montaż rozdzielnic potrzeb własnych AC i DC.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli SN 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie wszystkich instalacji pomocniczych na obiekcie.
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
30. EW Oława-II - 1 x 250 kW, generator asynchroniczny (obiekt modernizowany na rzece Odra)
Inwestor: Energa-Hydro w Straszynie - w trakcie realizacji
Dostawa i montaż rozdzielnicy generatorowej z zabezpieczeniami cyfrowymi.
Wymiana okablowania hydrozespołu.
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
31. EW Trzebiatów-II - 1 x250 kW, generator asynchroniczny (obiekt modernizowany na rzece Rega)
Inwestor: ENEA Wytwarzanie S.A.
Wymiana na nową oraz montaż rozdzielnicy generatorowej z zabezpieczeniami cyfrowymi.
Wymiana okablowania hydrozespołu.
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
32. EW Żarnowiec 4x170000 kVA - gen. synchroniczne
Inwestor: PGE S.A.
Modernizacja układu wyprowadzenia mocy dla 4 szt. generatorów o mocy 170 MW (wymiana szynoprzewodów oraz montaż wyłączników generatorowych typu HEK prod. ABB).
Remonty pól rozdzielni 6 kV w zakresie wymiany oszynowania, wyłączników, obwodów sterowania i sygnalizacji.
Pomiary okresowe generatorów, transformatorów, silników rozruchowych 6 kV.
Pomiary profilaktyczne aparatury rozdzielni 400 kV i 110 kV.
Wymiana stalowych troleć na izolowane, pantografowe wykonane z miedzi firmy Vahle dla zasilania 2szt. suwnic 250/50/5T w hali głównej.
Montaż aparatury monitoringu generatorów nr 1-4 (dostawy firmy MCM-USA).
Montaż systemu IRIS - Canada dla generatorów nr 1-4.
Przeglądy i pomiary okresowe suwnic 250/12,5/5 T na maszynowni, suwnic bramowych na dolnej i górnej wodzie.
Modernizacja instalacji elektrycznych układu wody chłodzącej i przyturbinowej hydrozespołów HZ-3 i HZ-4.
Montaż części elektroenergetycznej agregatu prądotwórczego Diesla.
Modernizacja instalacji przy turbinowych dla HZ1 i HZ2.
Remont układów sterowania zasuw dla HZ1.
Montaż systemu analizy drgań Compass z transmisją danych.
Wymiana 12 szt. przekładników napięciowych generatorów.
Modernizacja układów zasilania napięciem gwarantowanym elektrowni.
Modernizacja szaf nastawczych oraz przekaźnikowych bloków nr 1-4.
Remont stojaków licznikowych – 12 szt. w nastawni.
Sprawdzenie poprawności działania 240 kart Q-line komputerowego systemu sterowania WDPF.
Prace serwisowe systemu sterowania pracą elektrowni – Ovation.
Wykonanie systemu monitoringu DGA on-line dla transformatorów blokowych.
33. EW Jeziorsko - 2x3150 kVA - gen. synchroniczne - (nowy obiekt)
Inwestor: Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Poznaniu (rejon Zakład Energetyczny Łódź Teren)
Wykonawstwo i dostawa kompletu rozdzielnic 0,4 kV, tablic przekaźnikowych, tablic pomiarów i zabezpieczeń.
Montaż wyposażenia obwodów wtórnych rozdzielnicy 15 kV D20.
Montaż kompletu tras kablowych.
Układanie i montaż kabli.
Montaż instalacji zabezpieczenia pożarowego.
Montaż instalacji zasuw awaryjnych.
Modernizacja szafek generatorowych.
Montaż statycznego układu wzbudzenia generatorów.
Montaż układu ogrzewania jazu.
Pomiary pomontażowe całego obiektu.
Rozruch części elektroenergetycznej elektrowni.
Wykonanie "Instrukcji eksploatacji - część elektryczna".
34. EW Jastrowie - 2x1460 kVA - gen. synchroniczne - (remont)
Inwestor: Energetyka Poznańska S.A.
Wykonanie projektu technicznego: Modernizacja układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacj, synchronizacji, wzbudzenia oraz regulacji napięcia dla dwóch generatorów synchronicznych - przystosowanego do pracy automatycznej, bezobsługowej.
Wykonawstwo montażu urzšdzeń wg. własnego autorskiego projektu.
Pomiary pomontażowe.
Kierowanie pracami regulacyjno-rozruchowymi - część elektryczna.
Remont laboratorium WN do badania sprzętu ochronnego.
Wykonanie projektu modernizacji wyprowadzenia mocy z elektrowni w zakresie:
 • wymiana rozdzielnicy głównej z 10,5 kV na 15 kV
 • zabezpieczenia cyfrowe
 • wymiana transformatorów olejowych na suche żywiczne
 • wymiana kabli siłowych i sterowniczych
35. EW Podgaje - 2x1960 kVA - gen. synchroniczne - (remont)
Inwestor: Energetyka Poznańska S.A.
Wykonanie projektu technicznego: Modernizacja układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, synchronizacji, wzbudzenia oraz regulacji napięcia dla dwóch generatorów synchronicznych- przystosowanego do pracy automatycznej, bezobsługowej.
Dostawy pulpitu, kompletu urządzeń, kabli.
Wykonawstwo montażu urządzeń wg własnego projektu.
Remont szafy rozdzielczo-sterowniczej zasuw upustu.
Pomiary pomontażowe.
Kierowanie pracami regulacyjno-rozruchowymi - część elektryczna.
Wykonanie projektu modernizacji wyprowadzenia mocy z elektrowni w zakresie:
 • wymiana rozdzielnicy głównej z 10,5 kV na 15 kV
 • zabezpieczenia cyfrowe
 • wymiana transformatorów olejowych na suche żywiczne
 • wymiana kabli siłowych i sterowniczych
36. EW Waksmund 2x160 kW - gen. asynchroniczne - (nowy obiekt)
Inwestor: Urząd Gminy w Nowym Targu (rejon Tauron-Dystrybucja S.A.)
Wykonanie projektu technicznego części elektroenergetycznej elektrowni w zakresie: rozdzielnica 17,5kV, transformator wyprowadzenia mocy typu Resibloc, rozdzielnica główna 0,4 kV, linie kablowe, obwody sterowania, automatyczna kompensacja mocy biernej.
Wykonanie całości montażu elektrycznego elektrowni oraz gumowego jazu powłokowego.
Pomiary pomontażowe.
Prace regulacyjno-rozruchowe "„"pod klucz".
Modernizacja kabli wyprowadzenia mocy z generatorów.
Modernizacja kompensacji automatycznej mocy biernej.
37. EW Mylof - 2x500 kW - gen. asynchroniczne - (nowy obiekt)
Inwestor: Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Poznaniu (rejon Zakład Energetyczny Bydgoszcz S.A.)
Wykonanie autorskiego projektu technicznego części elektroenergetycznej elektrowni w zakresie: rozdzielnica 17,5kV, transformator wyprowadzenia mocy, rozdzielnica główna 0,4 kV, linie kablowe, obwody sterowania, automatyczna kompensacja mocy biernej.
Wykonanie zasilania placu budowy.
Wykonanie całości montażu elektrycznego w elektrowni oraz zasuw awaryjnych.
Pomiary pomontażowe.
Kierowanie pracami regulacyjno-rozruchowymi części elektrycznej.
Przeglądy okresowe urządzeń elektrycznych.
Dostawa i montaż nowych szaf wyprowadzenia mocy z zabezpieczeniami cyfrowymi oraz automatyczną kompensacją.
Modernizacja układów pomiaru energii.
Prace pomiarowe i regulacyjno-rozruchowe.
38. EW Jägersdorf - RFN 3x90 kW - gen. asynchroniczne - (remont)
Inwestor: prywatny
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy głównej 0,4 kV sterowniczo-rozdzielczej.
Projekt, wykonanie i montaż zabezpieczenia temperaturowego generatorów.
Wykonanie i dostawa skrzynek remontowych.
Pomiary pomontażowe, nastawa zabezpieczeń i rozruch części elektrycznej.
Uruchomienie kompensacji mocy biernej.
39. EW Dębe - 4x5000 kVA - gen. synchroniczne
Wykonanie projektu, dostawa i montaż rozdzielnicy 0,4 kV i skrzynek sterowniczych zasilających pompownię odwodnienia rurociągów.
Uruchomienie części elektrycznej
40. EW Malbork-Rakowiec - 1 x 900 kVA/ 3 kV - gen. synchroniczny - (remont)
Inwestor: ENERGA Wytwarzanie S.A. w Straszynie
Pomiary pomontażowe, rozruch generatora i pola nr 18 w GPZ Malbork-Rakowiec.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Opracowanie "Instrukcji Eksploatacji generatora".
Dostawa szafy automatyki z regulatorem cyfrowym oraz wykonanie robót elektrycznych związanych z modernizacją układu regulacji hydrozespołu.
Projekt wykonawczy kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznych i automatyki w EW Rakowiec.
41. EW Kurojady - 1x90 kW - gen. asynchroniczny - (remont)
Inwestor: prywatny (Rejon Zakładu Energetycznego Płock S.A.)
Wykonanie projektu technicznego części elektroenergetycznej elektrowni.
Wykonanie i dostawa szafy rozdzielczo-sterowniczej i kompensacji mocy biernej.
Wykonanie pomiarów pomontażowych i nastawa zabezpieczeń.
Rozruch części elektrycznej.
42. EW Jaracz - 1x45 kW - gen. asynchroniczny - (remont)
Inwestor: prywatny
Wykonanie projektu technicznego części elektroenergetycznej elektrowni.
Wykonanie i dostawa szafy rozdzielczo-sterowniczej i kompensacji mocy biernej.
Wykonanie pomiarów pomontażowych i nastawa zabezpieczeń.
Rozruch części elektrycznej.
43. EW Żywiec - 1x75 kW + 1x90 kW - gen. asynchroniczne - (nowy obiekt)
Inwestor: prywatny (rejon - Energetyka Beskidzka S.A.)
Wykonanie autorskiego projektu technicznego nowej elektrowni w zakresie wyprowadzenia mocy, instalacji elektrycznych układu sterowania i zabezpieczeń.
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy głównej z automatyczna kompensacją mocy biernej.
Wykonanie montażu kompletu urządzeń elektrycznych oraz okablowania układu sterowania i pomiarów.
Prace rozruchowe "pod klucz".
44. EW "Ptusza" - 2x1100 kVA - gen. synchroniczne - (remont kapitalny)
Inwestor: Energetyka Poznańska S.A.
Wykonanie projektu technicznego: "Modernizacja układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji, synchronizacji, wzbudzenia oraz regulacji napięcia dla dwóch generatorów synchronicznych - przystosowanego do pracy automatycznej, bezobsługowej - wraz z rozdzielnicą 15 kV wyprowadzenia mocy".
Wykonanie i montaż rozdzielnicy 0,4 kV - potrzeb własnych elektrowni.
Projekt i rozruch układu sterowania dla hydrozespołów nr1 i 2 po modernizacji regulatorów elektrohydraulicznych - układ tymczasowy (przejściowy).
Dostawa szaf zabezpieczeń typu ZAZ dla bloków generator-transformator.
Dostawa układu wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów.
Dostawa szaf zera i wyprowadzenia mocy generatorów oraz pulpitu sterowniczego do nastawni.
Prace pomiarowe i regulacyjno-rozruchowe elektrowni po kapitalnym remoncie (zmiana wyprowadzenia mocy z 10,5 na 15 kV).
Remont szafy rozdzielczo-sterowniczej zasuw upustów.
45. EW "Opolnica" - 1x160 + 1x250 kW - gen. asynchroniczne - (remont)
Inwestor: Zakład Energetyczny Wałbrzych S.A.
Wykonanie projektu technicznego modernizacji elekrowni w zakresie: wyprowadzenie mocy, wymiany generatorów synchronicznych na asynchroniczne, rozdzielnica główna z automatyczną kompensacją mocy biernej - układ sterowania i zabezpieczeń bezobsługowy.
Wykonanie montażu oraz prac pomiarowo-rozruchowych "pod klucz".
Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania do elektrowni.
46. EW "Łabicz" - 1x160 + 1x90 kW - gen. asynchroniczne - (remont)
Inwestor: Zakład Energetyczny Wałbrzych S.A.
Wykonanie projektu technicznego modernizacji elekrowni w zakresie: wyprowadzenie mocy, wymiany generatorów synchronicznych na asynchroniczne, rozdzielnica główna z automatyczną kompensacją mocy biernej - układ sterowania i zabezpieczeń bezobsługowy.
Wykonanie montażu oraz prac pomiarowo-rozruchowych "pod klucz".
Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania do elektrowni.
47. EW "Łyna" - generator synchroniczny 1x470 kVA + generator asynchroniczny 1x400 kW
Inwestor: ENERGA Wytwarzanie S.A. w Straszynie
Wykonanie projektu technicznego modernizacji HZ-1 w elektrowni w zakresie: wyprowadzenie mocy, modernizacja układu sterowania - układ bezobsługowy, synchronizacja automatyczna, zmiana układu wzbudzenia z maszynowego na statyczne, modernizacja zabezpieczeń na cyfrowe Siprotec.
Wykonanie montażu oraz prac pomiarowo-rozruchowych "pod klucz" – dla HZ-1.
Przystosowanie układu rozruchu i sterowania do pracy generatora HZ-1 na sieć wydzieloną oraz do obsługi z RDR.
Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji elektrowni Łyna Alle na zlecenie firmy Zeneris.
48. EW "Pierzchały" - 3x1100 kVA - gen. synchroniczny
Inwestor: ENERGA Wytwarzanie S.A. w Straszynie
Wykonanie projektu wykonawczego modernizacji HZ2 elektrowni w zakresie: wyprowadzenie mocy, modernizacja układu sterowania - układ bezobsługowy, synchronizacja ręczna na cyfrową, zmiana układu wzbudzenia z maszynowego na statyczne, modernizacja zabezpieczeń na cyfrowe – typu CZIP.
Wykonanie montażu oraz prac pomiarowo-rozruchowych "pod klucz" – dla HZ-2.
Montaż nowych zabezpieczeń generatorowych Sepam G60 dla HZ1, HZ2 i HZ-3.
Opracowanie projektu wykonawczego kompleksowej modernizacji wyprowadzenia mocy z elektrowni (nowa rozdzielnica SN, transformatory blokowe, zabezpieczenia cyfrowe, telemechanika, układy wzbudzenia, regulatory hydrozespołów, system nadrzędny Scada oraz prace ogólnobudowlane i instalacje pomocnicze).
49. EW "Prusinowo" 1x75 kW - gen. asynchroniczny - (remont)
Inwestor: Energetyka Szczecińska S.A. - Zakład Elektrowni Wodnych w Płotach
Wykonanie projektu technicznego modernizacji elektrowni w zakresie: wyprowadzenie mocy z pomiarem rozliczeniowym, wymiany generatora synchronicznego na asynchroniczny, rozdzielnica główna z automatyczną kompensacją mocy biernej - układ sterowania i zabezpieczeń bezobsługowy.
Wykonanie montażu oraz prac pomiarowo-rozruchowych "pod klucz".
50. EW "Płoty" - 1x90, 1x75, 1x30 kW - wymiana generatorów synchronicznych na generatory asynchroniczne - (remont)
Inwestor: Energetyka Szczecińska S.A. - Zakład Elektrowni Wodnych w Płotach
Wykonanie autorskiego projektu technicznego nowej elektrowni w zakresie wyprowadzenia mocy, instalacji elektrycznych układu sterowania i zabezpieczeń.
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy głównej z automatyczna kompensacją mocy biernej.
Wykonanie montażu kompletu urządzeń elektrycznych , okablowania układu sterowania oraz pomiarów pomontażowych.
Prace regulacyjno-rozruchowe "pod klucz".
51. EW "Lidzbark Warmiński - 1" - 1 x 500 kVA - modernizacja hydrozespołu z generatorem synchronicznym - (remont)
Inwestor: Zakład Energetyczny S.A. w Olsztynie
Wykonanie projektu technicznego elektrowni w zakresie wyprowadzenia mocy; układu wzbudzenia statycznego; sterowania i zabezpieczeń ; synchronizacji ręcznej i automatycznej oraz sterowania ręcznego i automatycznego upustów powierzchniowych.
Wykonanie i dostawa szaf sterowniczo-rozdzielczych generatora oraz potrzeb własnych, automatyki oraz układu wzbudzenia statycznego.
Wykonanie tras kablowych z koryt aluminiowych, montażu kompletu urządzeń elektrycznych oraz okablowania układu sterowania i pomiarów.
Przystosowanie układu rozruchu i sterowania do pracy generatora na sieć wydzieloną oraz do obsługi z RDR.
Prace regulacyjno-rozruchowe "pod klucz".
52. EW "Więcmierzyce" - 3 x 630 kW - gen. asynchroniczne - (nowy obiekt)
Inwestor: Hydroenergia (rejon Zakład Energetyczny S.A. Opole)
Wykonanie autorskiego projektu technicznego nowej elektrowni w zakresie : wyprowadzenia mocy; rozdzielnicy 15 kV, pomiaru rozliczeniowego, transformatorów blokowych i potrzeb własnych typu Resibloc, rozdzielnic generatorowych z automatyczna kompensacją mocy biernej oraz instalacji układu automatyki sterowania, zabezpieczeń i pomiarów.
Wykonanie i dostawa kompletu urządzeń elektrycznych oraz ich montaż w elektrowni.
Wykonanie tras kablowych z koryt aluminiowych oraz okablowanie układu sterowania i pomiarów.
Prace rozruchowe "pod klucz".
53. EW "Lidzbark Warmiński - 2" - 1 x 180 kW - modernizacja hydrozespołu z wymianą generatora synchronicznego na asynchroniczny - (remont)
Inwestor: Zakład Energetyczny S.A. w Olsztynie
Wykonanie autorskiego projektu technicznego modernizacji elektrowni w zakresie wyprowadzenia mocy, instalacji elektrycznych układu sterowania i zabezpieczeń oraz sterowania ręcznego i automatycznego upustami powierzchniowymi.
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy głównej z automatyczna kompensacją mocy biernej.
Wykonanie tras kablowych z koryt aluminiowych, montażu kompletu urządzeń elektrycznych oraz okablowania układu sterowania i pomiarów pomontażowych.
Prace regulacyjno-rozruchowe "pod klucz".
54. EW Bardo - 2 x 315 kW - gen. asynchroniczne - (nowy obiekt)
Inwestor: prywatny (rejon Zakładu Energetyczny Wałbrzych S.A.)
Wykonanie autorskiego projektu technicznego nowej elektrowni w zakresie wyprowadzenia mocy, instalacji elektrycznych układu sterowania i zabezpieczeń.
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy głównej z automatyczna kompensacją mocy biernej.
Wykonanie montażu kompletu urządzeń elektrycznych oraz okablowania układu sterowania i pomiarów.
Prace rozruchowe "pod klucz".
55. EW Ołownik - 2 x 200kW - gen. asynchroniczne - (nowy obiekt)
Inwestor: prywatny (rejon Zakładu Energetycznego Białystok S.A.)
Wykonanie autorskiego projektu technicznego nowej elektrowni w zakresie wyprowadzenia mocy, instalacji elektrycznych układu sterowania i zabezpieczeń.
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy 17,5 kV, rozdzielnic generatorowych z automatyczna kompensacją mocy biernej.
Wykonanie montażu kompletu urządzeń elektrycznych oraz okablowania układu sterowania i pomiarów.
Prace rozruchowe "pod klucz".
56. EW Mesznary - 1 x 132 kW - gen. asynchroniczny - (nowy obiekt)
Inwestor: prywatny (rejon Zakładu Energetycznego w Kaliszu)
Wykonanie autorskiego projektu technicznego nowej elektrowni w zakresie wyprowadzenia mocy, instalacji elektrycznych układu sterowania i zabezpieczeń.
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy głównej z automatyczna kompensacją mocy biernej.
Wykonanie montażu kompletu urządzeń elektrycznych oraz okablowania układu sterowania i pomiarów.
Prace rozruchowe "pod klucz".
Przegląd okresowy oraz remont wyłącznika mocy.
57. EW Dobrzyca 3 x 630 kW - projekt modernizacji całej elektrowni
Inwestor: Energetyka Poznańska Zakład Elektrowni Wodnych Sp. z o.o.
Wygrany przetarg publiczny w zakresie:
powiązań elektrowni z RE Piła i RE Wałc.z
modernizacji rozdzielnicy 15 kV.
wymiana transformatorów blokowych i potrzeb własnych na suche żywiczne.
modernizacja układu rozliczeniowego za energię.
wymiana hydrozespołów z generatorami synchronicznymi na asynchroniczne z automatyczna kompensacją mocy biernej.
Wykonanie i dostawa rozdzielnic generatorów z zabezpieczeniami cyfrowymi, rozdzielni pršdu stałego oraz potrzeb własnych AC, zestawów remontowych.
Dostawa i montaż rozdzielnicy 15 kV.
Montaż transformatorów blokowych oraz transformatora potrzeb własnych.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli 15kV, 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
58. EW Piątkowice 3 x 520 kW - gen. asynchroniczne (nowy obiekt w budowie)
Inwestor: Prywatny
Wykonanie autorskiego projektu technicznego części generatorowej w zakresie obwodów siłowych, zabezpieczeń cyfrowych, automatycznej kompensacji.
Wykonanie kompletu rozdzielnic 0,4 kV dla trzech układów blokowych wyprowadzenia mocy.
59. EW Biesowice – 3 x 280 kVA, generatory synchroniczne (obiekt do modernizacji na rzece Słupia)
Inwestor: ENERGA Wytwarzanie S.A.
Opracowanie koncepcji wariantowej modernizacji EW Biesowice-I oraz Biesowice-II.
Dostawa i montaż prefabrykatów szaf: potrzeb prądu stałego , przemiennego oraz szaf nastawczych na zlecenie ABB.
Wykonanie projektu wykonawczego kompleksowej modernizacji EW Biesowice-I (modernizacja istniejącej rozdzielnicy SN, nowe zabezpieczenia cyfrowe, telemechanika, układy wzbudzenia, regulatory hydrozespołów, system nadrzędny Scada oraz prace ogólnobudowlane).
60. EW Pruszcz II - 1 x 250 kW - generator asynchroniczny (nowy obiekt)
Inwestor: Zakład Elektrowni Wodnych w Straszynie (rejon Energa Gdańsk)
Wykonanie autorskiego projektu technicznego części elektroenergetycznej elektrowni w zakresie:
 • Rozdzielnica 15 kV
 • Transformator żywiczny w obudowie
 • Rozdzielnica generatorowa z automatyczna kompensacjš i zabezpieczeniami cyfrowymi
 • Rozdzielnica potrzeb własnych
 • Pomiar rozliczeniowy energii
 • Trasy oraz kable siłowe, sterownicze, pomiarowe
 • System uziemień i połšczeń wyrównawczych
Dostawa i montaż na obiekcie wszystkich urządzeń elektrycznych.
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
61. EW Czaniec - 1 x 160 kW - generator asynchroniczny (nowy obiekt)
Inwestor: Prywatny Górecki Sp.J. Kęty , (Rejon ENION - Energetyka Beskidzka)
Wykonanie autorskiego projektu technicznego części elektroenergetycznej elektrowni w zakresie:
 • Rozdzielnica generatorowa z automatyczna kompensacją i zabezpieczeniami cyfrowymi
 • Rozdzielnica potrzeb własnych
 • Pomiar rozliczeniowy energii
 • Trasy oraz kable siłowe, sterownicze, pomiarowe
 • System uziemień i połączeń wyrównawczych
Dostawa i montaż na obiekcie wszystkich urządzeń elektrycznych (za wyjątkiem kabla zewnętrznego).
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
62. EW Kuźnice 2 x 500 kVA - gen. synchroniczne (modernizacja obiektu)
Inwestor: Zakład Elektrowni Wodnych w Straszynie (rejon Energa Gdańsk)
Wykonanie projektu wymiany zabezpieczeń hydrozespołów na cyfrowe.
Wykonanie szaf sterowania, zabezpieczeń i synchronizacji dla HZ1 i HZ2.
Parametryzacja zabezpieczeń oraz uruchomienie "pod klucz".
63. EW Gałąźnia Mała - 6 generatorów synchronicznych (elektrownia nowa na rzece Odra)
Inwestor: ENERGA Wytwarzanie S.A.
Opracowanie projektu wykonawczego wyprowadzenia mocy z elektrowni do nowego GPZ.
Wyposażenie dwóch pól wyprowadzenia mocy w aparaty (wyłączniki Tavrida, przekładniki ABB, izolatory oraz oszynowanie).
Dostawa i montaż szaf nastawczych z zabezpieczeniami MegaMuzII.
Dostawa i montaż układu automatyki SZR/PPZ w rozdzielnicy potrzeb własnych 0,4 kV.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż kabli (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
Opracowanie projektu wykonawczego kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznych oraz automatyki w elektrowni (nowa rozdzielnica SN, zabezpieczenia cyfrowe, nastawnia, telemechanika, układy wzbudzenia, regulatory hydrozespołów, system nadrzędny Scada oraz prace ogólnobudowlane i instalacje pomocnicze).
64. EW Krzynia - 2x430 kVA/15 kV generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Słupia)
Inwestor: ENERGA-Wytwarzanie S.A. w Straszynie
Opracowanie koncepcji modernizacji części elektroenergetycznej elektrowni.
Opracowanie projektu wykonawczego kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznych oraz automatyki w elektrowni (nowa rozdzielnica SN, zabezpieczenia cyfrowe, nastawnia, telemechanika, układy wzbudzenia, regulatory hydrozespołów, system nadrzędny Scada oraz prace ogólnobudowlane i instalacje pomocnicze).
65. EW Łapino - 2x1147 kW/ 6 kV, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Radunia)
Inwestor: ENERGA-Wytwarzanie w Straszynie
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji wyprowadzenia mocy z elektrowni (nowa rozdzielnica SN, zabezpieczenia cyfrowe, telemechanika, układy pomiaru energii).
66. EW Brąswałd – 2x1100 kVA, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Łyna)
Inwestor: ENERGA Wytwarzanie S.A. w Straszynie
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji zabezpieczeń bloku HZ-1.
Demontaż Siproteca po awarii.
Dostawa Sepama 1000+G88, montaż wraz z uruchomieniem.
67. EW Trzebiatów-I - 1x315 kW, generator asynchroniczny ( obiekt modernizowany na rzece Rega)
Inwestor: ENEA Wytwarzanie S.A.
Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji instalacji elektrycznych i automatyki elektrowni.
Dostawa i montaż nowej rozdzielnicy generatorowej z zabezpieczeniami cyfrowymi Sepam G40.
Wymiana szafy automatycznej kompensacji mocy biernej.
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
68. EW Bobrowice-I 2x1850 kVA + 1x450 kVA, generatory synchroniczne (elektrownia modernizowana na rzece Bóbr – z wymianą hydrozespołów nr 1 i nr 2 na nowe)
Inwestor: Tauron-Ekoenergia Jelenia Góra
Dostawa i montaż rozdzielnicy 15 kV typu MultiCell z zabezpieczeniami MegaMuzII i Micom.
Dostawa i montaż 3 kpl. szaf zera generatorów oraz wyprowadzenia mocy.
Dostawa i montaż 2 kpl. transformatorów żywicznych 160 kVA w obudowach stalowych.
Dostawa i montaż szaf napięcia gwarantowanego AC i DC dla potrzeb elektrowni.
Dostawa i montaż szaf nastawczych generatorów z zabezpieczeniami cyfrowymi i układami automatycznej oraz ręcznej synchronizacji.
Dostawa i montaż dwuczłonowych rozdzielnic potrzeb ogólnych typu NGWR.
Wykonanie wszystkich pomocniczych instalacji elektrycznych na obiekcie.
Dostawa i wykonanie systemu monitoringu obiektu.
Wykonanie i dostawa zestawów remontowych.
Wykonanie tras kablowych oraz montaż nowych kabli 15kV, 1 kV (obwody pomiarów, sterowania i automatyki).
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych "pod klucz".
69. EW Pieniężno 1x250 kVA + 1x240 kVA generatory synchroniczne (obiekt do modernizacji na rzece Wausza)
Inwestor: ENERGA Wytwarzanie S.A. w Straszynie
Wykonanie projektu wykonawczego kompleksowej modernizacji EW Pieniężno (wymiana istniejącej rozdzielnicy SN, nowe zabezpieczenia cyfrowe, telemechanika, układy wzbudzenia, regulatory hydrozespołów, system nadrzędny Scada oraz prace ogólnobudowlane).
70. EW Borowo - 2x450 kVA/10,5 kV generatory synchroniczne (obiekt do modernizacji na rzece Drawa)
Inwestor: ENERGA Wytwarzanie S.A. w Straszynie
Wykonanie montażu elektrycznego instalacji regulatorów elektrohydraulicznych dla HZ-1 oraz HZ-2.
Wykonanie projektu wykonawczego modernizacji opomiarowania energii w elektrowni.
Opracowanie projektu budowlanego modernizacji przyłączy zewnętrznych do elektrowni (likwidacja transformatorów na zewnątrz elektrowni wraz z liniami kablowymi i wprowadzenie do wnętrza budynku).
71. EW Braniewo – 500 + 360kVA, generatory synchroniczne (obiekt modernizowany na rzece Pasłęka)
Inwestor: ENERGA Wytwarzanie S.A.w Straszynie
Wykonanie demontażu oraz zabudowa nowego układu wzbudzenia statycznego HZ1 i HZ2.
Wymiana okablowania układu synchronizacji oraz modernizacja szaf nastawczych.
Uruchomienie układu synchronizacji ręcznej oraz automatycznej HZ1 i HZ2.
Udział w rozruchu HZ1 i HZ2 po modernizacji.
72. EW Kraków-Płaszów - 1x83 kVA – generator synchroniczny z trwałymi magnesami - (nowy obiekt).
Inwestor: Oczyszczalnia Ścieków Kraków-Płaszów (rejon Tauron-Dystrybucja S.A.)
Wykonanie autorskiego projektu technicznego nowej elektrowni w zakresie wyprowadzenia mocy, instalacji elektrycznych układu sterowania i zabezpieczeń oraz automatyki.
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy głównej z układem zabezpieczeń oraz synchronizacji ręcznej i automatycznej.
Wykonanie montażu kompletu urządzeń elektrycznych oraz okablowania układu sterowania i pomiarów.
Prace rozruchowe "pod klucz".
Zapytanie ofertowe Na górę strony
Copyright © 2006 - 2022 by SPIREX ENERGETYKA Sp. z o.o. Design by SITER.PL. Engine by DOBIS.PL.