LISTA REFERENCYJNA
1. Elektrownia Jezuicka Struga - 1 x 7500 kVA - nowy obiekt
Inwestor: Jezuicka Struga Sp. z o.o.
Pomiary i rozruch rozdzielnicy głównej 15 kV.
Pomiary pomontażowe transformatora blokowego 4 MVA i potrzeb własnych - 100 kVAi.
Pomiary pomontażowe oraz rozruch zabezpieczeń bloku typu CZAZ-GTM.
Pomiary pomontażowe układu wzbudzenia generatora.
Pomiary i uruchomienie rozdzielnic potrzeb własnych AC i DC.
Sprawdzanie funkcjonalne sygnałów wejściowych oraz wyjściowych z systemu Econtrol.
Udział w rozruchu części elektroenergetycznej bloków po modernizacji.
2. Elektrociepłownia Starogard - obiekt modernizowany
Opracowanie i wdrożenie układu automatycznej synchronizacji dla dwóch generatorów, umożliwiających przyłączenie EC Starogard do PZ w Polpharmie S.A. bez odstawiania kotła.
Modernizacja przetwornikowych pomiarów parametrów generatora 18.000 kVA.
Pomiary pomontażowe oraz rozruch zabezpieczeń bloku typu CZAZ-GTM.
Pomiary pomontażowe układu wzbudzenia generatora.
3. Elektrownia Ostrołęka - 3 x 200 MW - obiekt modernizowany
Inwestor: Energa S.A.
Pomiary i rozruch wyłączników generatorowych typu HEK na wszystkich blokach.
Pomiary oraz uruchomienie układów SZR/PPZ w rozdzielnicach blokowych 6 kV oraz głównych 0,4 kV.
Pomiary pomontażowe transformatorów blokowych po modernizacji.
Pomiary pomontażowe nowych zabezpieczeń CZAZ-GTM.
Pomiary pomontażowe modernizacji układu wzbudzenia generatorów.
Pomiary i uruchomienie rozdzielnic potrzeb własnych AC i DC.
Sprawdzanie funkcjonalne sygnałów wejściowych oraz wyjściowych z systemu Econtrol.
Udział w rozruchu części elektroenergetycznej bloków nr 1, 2 i 3 po modernizacji.
Pomiary pomontażowe modernizacji Elektrofiltrów nr 1, 2 i 3 po modernizacji.
Pomiary pomontażowe budowy instalacji NOX bloków nr 1, 2 i 3.
4. EC Elbląg - Blok 1 x 20 000 kVA na biomasę - nowy obiekt
Inwestor: Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblagu
Parametryzacja zabezpieczeń typu CZAZ-U w polach rozdzielnicy głównej 6 kV.
Próby funkcjonalne sterowania, blokad i sygnalizacji pól rozdzielnicy głównej 6 kV.
Pomiary i rozruch wyłącznika generatorowego 6 kV - w elektrowni.
Pomiary oraz uruchomienie układów SZR/PPZ w rozdzielnicy głównej 6 kV oraz głównych 0,4 kV.
Pomiary pomontażowe transformatora blokowego.
Pomiary i rozruch transformatorów obiektowych 6/0,4 kV - 9 szt.
Pomiary wszystkich kabli oraz silników napędów.
Pomiary oraz uruchomienie układu synchronizacji automatycznej generatora na wyłącznikach 6 kV oraz 110 kV.
Pomiary ochrony przeciwporażeniowej oraz odgromowej.
Pomiary i uruchomienie rozdzielnic potrzeb własnych AC i DC.
Sprawdzanie funkcjonalne sygnałów wejściowych oraz wyjściowych z systemu nadrzędnego.
5. Elektrociepłownia Gdyńska
Inwestor: EDF S.A.
Projekt techniczny remontu pól 6 kV rozdzielnicy RO1A - po pożarze.
Modernizacja części elektrycznej i AKPiA filtra tkaninowego w zbiorniku retencyjnym popiołu.
Wykonanie zabezpieczenia Elektrociepłowni Gdyńskiej przed całkowitym zanikiem napięcia (remont rozdzielnic 6 kV - RR i 0,4 kV - RNR).
Remont układów SZR/PPZ rozdzielnic RNS1 i RNO5.
Wykonanie dokumentacji, montaż, okablowanie nastawni i urządzeń stanowiska propanu.
Remont zasilaczy wysokiego napięcia elektrofiltrów kotłów K5 i K6.
Wykonanie, montaż szaf zasilania 220V AC i 220V DC w nastawniach: Bloku nr 1,2 oraz CDC.
Modernizacja części elektrycznej wywrotnicy wagonów i ładowarek kołowo-frezowych.
Montaż automatów SZR dla rozdzielnic 6 i 0,4 kV.
Modernizacja układów pomiaru energii w elektrociepłowni.
Remont odłącznika generatorowego.
Montaż wyłącznika generatorowego Siemensa - 3AF 4000A, 12 kV.
Projekt techniczny modernizacji Zmiękczalni Wody.
Udział w projektowaniu modernizacji Mazutowni - cz. elektryczna.
Remont 16 pól rozdzielnicy 6 kV-R-01 w zakresie wymiany zabezpieczeń oraz okablowania obwodów pomocniczych.
Remont 26 pól rozdzielnicy 6 kV-R-02 w zakresie wymiany zabezpieczeń oraz okablowania obwodów pomocniczych.
Wykonanie prac montażowych i demontażowych oraz realizacja dostaw w zakresie zadania "Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji układu elektrycznego sieci 6 i 0,4 kV potrzeb ogólnych EC3 Gdynia".
Projekt i remont 19 pól rozdzielnicy 6kV RO3 w zakresie wymiany zabezpieczeń na cyfrowe oraz okablowania obwodów pomocniczych.
Projekt i remont 5 pól rozdzielnicy 6kV - R1A w zakresie wymiany zabezpieczeń na cyfrowe oraz okablowania obwodów pomocniczych.
Modernizacja zabezpieczeń transformatora TR1.
Remont układów zasilania silników 220V DC.
Modernizacja zasilania pompowni bagrowej i melioracyjnej w EC.
Opracowanie projektu wymiany na nową rozdzielnicy blokowej 6 kV – R2 wraz z wymianą okablowania siły oraz sterowania pól odpływowych (sterowniki polowe iZAZ-400, wyłączniki VD4), montaż rozdzielnicy typu MultiCell wraz uruchomieniem.
Opracowanie projektu wymiany rozdzielnicy rezerwowej 6 kV – RR (sterowniki polowe CZAZ dedykowane, wyłączniki VD4), wykonanie pomiarów pomontazowych wraz z uruchomieniem nowej rozdzielnicy.
Opracowanie projektu wymiany na nową rozdzielnic 6 kV – RO1A / RO1B wraz z wymianą okablowania siły oraz sterowania pól odpływowych (sterowniki polowe iZAZ-400, wyłączniki VD4), montaż rozdzielnicy typu MultiCell wraz uruchomieniem.
Opracowanie projektu wymiany na nową rozdzielnicy pompowni wody chłodzącej 0,4 kV – RNO7 i RNO8 wraz z wymianą okablowania siły oraz sterowania pól odpływowych , montaż rozdzielnicy typu Cubic wraz uruchomieniem.
Przeniesienie transformatorów TNO7 i TNO8 wraz z mostami szynowymi.
6. Elektrociepłownia Gdańska
Inwestor: EDF S.A.
Prace pomiarowe i regulacyjno-rozruchowe rozdzielnicy 6 kV - RR po wymianie.
Prace pomiarowe i regulacyjno-rozruchowe rozdzielnicy 0,4 kV - OC1 po wymianie.
Montaż nowego układu wzbudzenia dla bloku BC50 nr 4.
Remont pól rozdzielnicy RNO7 po awarii.
Modernizacja części elektrycznej układu wody sieciowej dla bloków nr 3 i 5.
Aktualizacja dokumentacji rozdzielnic po zamontowaniu zasilaczy typu FAT.
Modernizacja części elektrycznej sieci ciepłowniczej bloku BC50 nr 5.
Opracowanie i wdrożenie projektu sterowania falownikami Vacon pomp głównych mazutowni.
Wykonanie rozdzielnicy 1RPC z falownikami Vacon.
Wykonanie remontu sterowania zespołami młynowymi bloku BC50 nr 4.
Wykonanie projektu technicznego modernizacji instakacji elektrycznychi teletechnicznych serwerowni budynku administracyjnego.
Projekt techniczny modernizacji suwnic na maszynowni 50/12,5T umożliwiający płynną regulację obrotów mechanizmu podnoszenia.
Modernizacja sterowania zasuw wraz z opracowaniem dokumentacji.
Montaż i rozruch suwnicy bramowej na magazynie stali.
Modernizacja zasilania trolei na maszynowni.
Remont oświetlenia kotłowni dla kotłów K1-K4.
Montaż wyłączników generatorowych na bloku nr 3 i 4.
Pomiary pomontażowe i prace regulacyjno-rozruchowe bloku BC50 nr 2 oraz nr 3 po remoncie.
Projekt techniczny modernizacji mazutowni.
Projekt autorski, dostawy, montaż oraz uruchomienie falowników firmy VACON - dla 2 szt. pomp kondensatu o mocy 160 kW na bloku nr 4.
Remont oświetlenia placu węglowego.
Wymiana i uruchomienie nowych zabezpieczeń cyfrowych w polach zasilających rozdzielnicy 6 kV - 2BA.
Wykonanie projektu wymiany rozdzielnicy OBII wraz z instalacjami w bagrowni oraz prace pomiarowo-rozruchowe.
Prace pomiarowo-rozruchowe związane z przeniesieniem pulpitu oraz szaf sterowniczych kotła WP-120.
Prace pomiarowo-rozruchowe związane z wymianą zabezpieczeń na cyfrowe w rozdzielnicy 6 kV - R4.
Prace pomiarowo-rozruchowe dla nowej rozdzielnicy rezerwowej 6 kV- RR prod. Moellera.
Montaż napędów Elomatic.
Modernizacja układów sterowania i zabezpieczeń pomp wody zasilającej bloku BC-50 nr 4.
Remont układów SZR/PPZ 6 kV na bloku BC-50 nr 5.
Wykonanie i rozruch instalacji elektrycznych stanowiska gazowego wodoru i CO2 generatora bloku nr 3.
Modernizacja układu automatyki nawęglania dla całej Elektrociepłowni.
Modernizacja zabezpieczeń elektrycznych bloku nr 1.
Modernizacja rozdzielnicy 6 kV – R1.
Modernizacja bezprzerwowego zasilania obrotowych podgrzewaczy powietrza kotła K-7.
Modernizacja zasilania nawęglania z zastosowaniem biomasy.
Modernizacja zabezpieczeń bloku nr 3 – CZAZ-GT.
Modernizacja rejestratorów zakłóceń.
Modernizacja sterowania pompami kondensatu na bloku nr 3.
Modernizacja zasuw oraz podajników węgla kotłów K-7 i K-9 typu OP-230.
Modernizacja instalacji parogaszenia młynów węglowych.
Projekt oraz wykonanie rozdzielnic potrzeb własnych 0,4 kV z uruchomieniem ( B, E, DMO2 ) na blokach nr 1,2,3,4 i 5.
Opracowanie projektu i wykonanie przeniesienia sterowania rozdzielnic głównych z pulpitu do systemu DCS dla bloku nr 3 wraz z uruchomieniem.
Modernizacja sterowania pomp wody zdemi, podajników węgla oraz odżużlacza na bloku nr 2 wraz z uruchomieniem.
Wymiana wraz z uruchomieniem 70 szt. sterowników MSN-2,5 w rozdzielnicach zasuw B4 i E4.
Modernizacja lejów zasypowych, zasuw szpilkowych oraz warstwownic taśm nawęglania T-25 i T-26 z napędami 6 kV.
Pełnienie funkcji nadzoru Inspektorskiego przy montażu i rozruchu instalacji IMOS.
Prace modernizacyjne wymiany zabezpieczeń elektrycznych bloków nr 2 i nr 5 na cyfrowe.
Prace modernizacyjne zabezpieczeń oraz przełącznika zaczepów transformatora TZ-3.
Projekt modernizacji pomp i zasuw wymiennika X5.
Projekt wykonawczy oraz realizacja modernizacji pompowni wody pożarowej.
7. Ciepłownia Miejska w Koszalinie
Inwestor: Elmor Gdańsk
Pomiary pomontażowe i rozruch pól zasilających rozdzielnicy głównej 15 kV.
8. Turbozespół parowy w Odlewni Żeliwa Śrem - 12500 kVA - gen. synchroniczny - (remont)
Inwestor: Odlewnia Żeliwa Śrem
Wykonanie projektu technicznego modernizacji turbozespołu w zakresie: wyprowadzenie mocy, modernizacja układu synchronizacji - na automatyczną, zmiana układu wzbudzenia z maszynowego na statyczne, modernizacja zabezpieczeń - ZAZ.
Wykonanie montażu oraz prac pomiarowo-rozruchowych "pod klucz".
Wykonanie nowej centralnej sygnalizacji zakłóceniowej.
9. Elektrociepłownia Starogard Sp. z o.o.
Wykonanie badań eksploatacyjnych transformatorów o mocy 4000 kVA-15/0,4 kV typu Resibloc w Elektrociepłowni.
Wykonanie badań eksploatacyjnych napędów 6 kV kotłów nr 1 i 2 w Elektrociepłowni.
Sprawdzenie eksploatacyjne zabezpieczeń generatora 18 MVA, układu synchronizacji automatycznej oraz układów SZR potrzeb własnych w Elektrociepłowni.
Modernizacja układu automatycznej synchronizacji generatorów 18 i 1,6 MVA (łączenie z siecią po zaniku zasilania z Polpharmy bez zatrzymywania kotłów ).
Modernizacja 4 pól w rozdzielnicy 6 kV Sprężarkowni – przez zastosowanie wyłączników Tavrida oraz sterowników polowych CZAZ.
Opracowanie projektu oraz wykonanie i rozruch instalacji nowej pompy wody zasilającej kotła.
Modernizacja zabezpieczeń pól 6 kV w rozdzielnicy BBA/BBB - wyprowadzenie mocy z EC Starogard.
Modernizacja pól 6 kV w rozdzielnicy BBA/BBB – wentylatory powietrza świeżego (wyłączniki Tavrida i sterowniki polowe CZAZ-UM).
Opracowanie projektu oraz montaż szafki z przełącznikiem zmiany biegunowości układu wzbudzenia generatora G2 o mocy 1600 kVA.
Dostawa i montaż redundantnego układu napięcia gwarantowanego (bezprzerwowego) dla całej EC – dla napięcia 220V DC, 230 VAC oraz 3x230/400V AC.
Przegląd, sprawdzenie oraz regulacja wyłączników typu DS-416 na zasilaniu głównych rozdzielnic potrzeb własnych EC.
Przeglądy okresowe zabezpieczeń ZAZ-GT bloku TZ1- 18 MVA oraz Baslera bloku 1,6 MVA.
10. Elektrownia Kozienice
Wykonanie instalacji elektrycznej przejezdnej czyszczarki krat bloków 2 x 500 MW.
11. ZC Arctic-Paper Kostrzyn S.A.
Wykonanie prac montażowych wymiany układu wzbudzenia maszynowego na statyczne cyfrowe dla generatora nr 4.
12. Elektrownia Siersza
Inwestor: zleceniodawca: Energotest
Wykonanie prac demontażowych oraz montażowych szafy rozruchowej PZG.
13. Elektrownia Połaniec
Inwestor: zleceniodawca: Energotest
Wykonanie prac montażowych dwóch szaf prostownikowych z odłącznikami.
14. Elektrownia Zgierz – budowa bloku upustowo-kondensacyjnego 25 MW
Inwestor: PGE GiEK S.A. – zleceniodawca: Elektromontaż Gdańsk S.A.
Pomiary i rozruch wyłącznika generatorowego bloku.
Pomiary pomontażowe nowych zabezpieczeń CZAZ-GTM.
Pomiary pomontażowe modernizacji układu wzbudzenia generatorów.
Pomiary i uruchomienie rozdzielnic potrzeb własnych AC i DC.
Udział w rozruchu części elektroenergetycznej bloków po modernizacji.
Zapytanie ofertowe Na górę strony
Copyright © 2006 - 2022 by SPIREX ENERGETYKA Sp. z o.o. Design by SITER.PL. Engine by DOBIS.PL.