LISTA REFERENCYJNA
1. Cukrownia Ropczyce S.A.
Inwestor: Sudzucker Polska
Demontaż istniejącego i montaż nowego układu wzbudzenia statycznego generatora – zlec. Energotest.
2. Cukrownia Strzyżów
Inwestor: Sudzucker Polska
Remont kapitalny instalacji elektrycznych kotła OR-32.
Przystosowanie kotła do spalania biomasy.
Modernizacja układu wzbudzenia generatora synchronicznego 6 MVA.
3. Mondi Świecie
Inwestor: Mondi S.A.
Remont kapitalny sprężarkowni z wymiana rozdzielnicy głównej.
Modernizacja pola 6 kV wyprowadzenia mocy.
Przenoszenie z wymianą oszynowania dławika przeciwzwarciowego 6 kV.
4. Pompownia wody w Sudanie (Afryka)
Inwestor: EG S.A.
Opracowanie projektu technicznego wymiany rozdzielnicy SN z zabezpieczeniami Micom.
5. Bimet w Gdańsku
Inwestor: firma RFN - Popek & Cieplik
Prace montażowe nowej galwanizerni na terenie Bimet S.A.
6. Atlanta Poland w Gdańsku
Inwestor: Atlanta Poland S.A.
Wymiana słupowej stacji transformatorowej 630 kVA na stację kontenerową 1000 kVA.
Linie kablowe zasilania rozdzielnic głównych zakładu.
Modernizacja pola 6 kV w EDF – zasilanie zaplecza firmy ATLANTA.
Zabudowa nowego transformatora 1250 kVA – zasilanie nowej hali produkcyjnej.
7. Pollytag w Gdańsku
Inwestor: Pollytag S.A.
Opracowanie kilku projektów technicznych układów automatyki na sterownikach PLC.
8. ITPO - Oczyszczalnia Ścieków Wschód
Inwestor: EG S.A.
Opracowanie projektu technicznego zamiennego zasilania zakładu.
9. Cukrownia Malbork
Inwestor: Kared Sp. z o.o.
Parametryzacja oraz rozruch układu synchronizacji automatycznej i ręcznej generatora 7,5 MVA.
10. Jaz Piaśnica
Inwestor: BHE Dychów Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji technicznej automatyki sterowania jazu opartego na sterownikach PLC.
Opracowanie transmisji dwustronnej do sytemu OVATION w EW Żarnowiec.
Dostawa i uruchomienie rozdzielnicy zasilająco sterowniczej jazu.
11. Stomil Olsztyn S.A.
Wykonanie remontu wyłączników SN typu WMSWP.
12. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o. w Gdańsku
Pomiary oraz naprawa i rozruch układu młyna kulowego z silnikiem synchronicznym 6 kV.
Remont pola 6 kV zasilającego w/w napęd.
Wykonanie instalacji zasilającej rozdzielnice i silniki 110 kW dla pomp nawozu płynnego.
Wykonanie instalacji zasilania urządzenia budynku neutralizacji oraz pomp wody obiegowej.
Remont wyłaczników typu SCI-4 6 kV.
Remonty pól rozdzielnic 6 i 15 kV z wymianą wyłączników oraz zabezpieczeń - na cyfrowe.
Wymiana aparatury elektrycznej w Stacji transformatorowej T-64.
Modernizacja układu automatycznej synchronizacji generatora GT2-6-06.
Modernizacja pola 6 kV z zabezpieczeniami generatora typu iZAZ.
Prace rozruchowe po modernizacji 5 pól 6 kV z zabezpieczeniami iZAZ-400 w rozdzielnicy "D".
13. Przesiębiorstwo Ekiert s.c.
Remont kapitalny instalacji elektrycznej suwnicy bramowej 8T.
14. Oczyszczalnia Ścieków w Krośnie
Wykonanie wymiany zabezpieczeń na cyfrowe w polach rozdzielnicy głównej 15 kV.
Prace pomiarowe oraz regulacyjno-rozruchowe "pod klucz".
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
15. Stacja podnoszenia ciśnienia "Wileńska" (modernizacja obiektu)
Inwestor: GPEC Gdańsk
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych w zakresie części elektroenergetycznej (rozdzielnice 15 kVi 0,4 kV, napędy , falowniki , potrzeby ogólne) "pod klucz" na zlecenie Elektromontażu Gdańsk S.A.
16. Stacja podnoszenia ciśnienia "Kartuska" (nowy obiekt)
Inwestor: GPEC Gdańsk
Wykonanie pomiarów pomontażowych oraz prac regulacyjno-rozruchowych w zakresie części elektroenergetycznej (rozdzielnice 15 kVi 0,4 kV, napędy , falowniki , potrzeby ogólne) "pod klucz" na zlecenie Elektromontażu Gdańsk S.A.
Zapytanie ofertowe Na górę strony
Copyright © 2006 - 2022 by SPIREX ENERGETYKA Sp. z o.o. Design by SITER.PL. Engine by DOBIS.PL.